Bekijk hier de veelgestelde vragen

Je kunt je gemakkelijk aanmelden via het contactformulier op de website. Om up-to-date te blijven van het project is het ook handig om je aan te melden voor onze nieuwsbrief.

Voor de actuele verkoopstatus kun je rechstreeks contact opnemen met de makelaar: 040-269-2530.

 

Op deze pagina kun je meer informatie vinden over de omgeving en voorzieningen van het project. 

De afkorting v.o.n. staat voor de term ‘vrij op naam’; een veelgebruikte constructie bij de aankoop van een nieuwbouwwoning. Dit betekent dat de verkoper de kosten voor de overdracht van de woning voor zijn rekening neemt. In het algemeen worden daarmee de overdrachtsbelasting, kadastrale kosten en de notariskosten voor de transportakte bedoeld. Wat blijft dan wel voor de rekening van de koper? De notariskosten voor de hypotheekakte, kadastrale registratiekosten van de hypotheek en de afsluitprovisie en/of advieskosten. Het grootste voordeel zit dus in het wegvallen van de overdrachtsbelasting bij de koper. Het voordeel voor de projectontwikkelaar bij een woning vrij op naam is dat in één algemene akte alle standaardbepalingen kunnen worden besproken.

Bij de aankoop van een nieuwbouwwoning wordt een koop- en aannemingsovereenkomst getekend. Er zijn een aantal belangrijke aspecten die terug kunnen komen in deze overeenkomst, zoals een garantie- en waarborgregeling, afwijkende bepalingen, contractstukken, perceelgrootte, rente, ontbindende voorwaarden, bouwtijd en opschortende voorwaarden.

Ieder appartement levert een hoge energieprestatie conform de huidige regelgeving. Doordat alle appartementen volledig gasvrij gebouwd zullen worden, zullen de kosten voor een cv-ketel of onderhoud vervallen. Daarnaast is er sneller toegang tot warm water en de woning snel comfortabel warm.

De bouw van de woningen start wanneer 70% verkocht is. In het geval van Don Bosco gaat dit om 12 appartementen.

Uiteraard proberen wij te allen tijde jouw wensen voor het appartement in te willigen. Houd er wel rekening mee, dat dit soms niet volledig lukt omwille van praktische en/of technische redenen. Het appartement dient bij de oplevering namelijk te voldoen aan de garantienormen van Woningborg en regelgeving. Alle meerwerkopdrachten die voortkomen uit de wensen van de koper dienen schriftelijk te worden geregeld met de ondernemer. De garanties moeten namelijk altijd blijven gelden bij eventuele aanpassingen. Houd er ook altijd rekening mee dat door meerwerk de geplande opleverdatum kan verschuiven.

Nee, pas bij het tekenen van de contracten zit je vast aan de woning.

De koop wordt vastgelegd middels een koopovereenkomst voor de grond met de ontwikkelaar Land’s-Heeren en een aannemingsovereenkomst met de aannemer BMV voor de bouw van de appartementen.

Bij het tekenen van de koopovereenkomst start je met betalen.

Er zijn zeker aanpassingen mogelijk; deze kunnen worden besproken met de kopersbegeleiding van aannemersbedrijf BMV.

Als je eigenaar wordt van één van de appartementen van Don Bosco, ben je verplicht lid te worden van de VvE, ook wel Vereniging van Eigenaren. Omdat het een nieuwbouwproject is, wordt een volledige nieuwe VvE opgezet. Als vastgoedontwikkelaar helpen wij bij de oprichting hiervan. Onderwerpen die voorbijkomen zijn de praktische invulling van de organisatie, een ledenadministratie opzetten, exploitatiebegrotingen opstellen en andere financiële beheertaken. Daarnaast zal een bedrijf dat gespecialiseerd is in het oprichten en beheren van VvE’s een begroting leveren en een voorstel doen voor de servicekosten. Met servicekosten wordt gezamenlijk onderhoud bedoeld, zoals schoonmaak, liftonderhoud, glazenwassers en verzekeringen.

De hypotheek dient rond te zijn bij het notarieel transport.

Minimaal twee weken voor de oplevering word je als eigenaar schriftelijk op de hoogte gesteld van de definitieve datum en het tijdstip. De gehele woning is ‘bezemschoon’ bij de oplevering. Het sanitair, de tegelwerken en de glasruiten worden volledig schoon opgeleverd. Daarnaast is het belangrijk dat bij de oplevering goed gekeken wordt naar eventuele gebreken. Indien deze zijn gesignaleerd, dien je direct afspraken te maken over de herstelwerkzaamheden. Wanneer dit pas na de oplevering gebeurt, is dit namelijk een ingewikkelder proces.

Heb je een vraag? Laat het ons weten!